Pierwsza depilacja za 39 zł - SPRAWDŹ!

Klauzula informacyjna dla aplikacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak (Kamionka, ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno) (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez skrzynkę mailową: rodo@depilconcept.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: rodo@depilconcept.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.