Pierwsza depilacja za 29 zł - SPRAWDŹ!

Polityka prywatności

 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

(dotyczy danych osobowych zbieranych poprzez wypełnienie formularza w celu otrzymania oferty promocyjnej/vouchera)

 

1.     Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak, z siedzibą w Kamionce, przy ul. Zaleśnej 1J (05-502 Piaseczno).

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej.

 

 

2.     Cel zbierania danych

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, aby zapewnić następujące usługi:

 

 • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z załączeniem zaproszenia (promocyjnej oferty/vouchera), z którego Pani/Pan chce skorzystać (wraz z instrukcją postępowania);
 • Zbieranie numerów telefonów w celu umożliwienia kontaktu ze strony wybranego salonu DepilConcept i umówienia terminu wizyty w celu realizacji promocyjnej oferty/vouchera;
 • Zbieranie adresów e-mail i numerów telefonów w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi o charakterze marketingowym, w tym w szczególności newslettera i informacji handlowych.

 

3.     Sposób wykorzystania danych

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak z siedzibą w Kamionce, ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno, znajdującym się w Polsce.

Hosting i przechowywanie danych ma miejsce Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak z siedzibą w Kamionce, ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno, znajdującym się w Polsce.

Inspektorem danych osobowych jest Karolina Buczek. Wszelkie zgłoszenia do Inspektora danych osobowych powinny być kierowane mailowo na adres: rodo@depilconcept.pl

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu:

 • wykonania usługi (w tym realizacji vouchera)  jest realizacja umowy (art. 6 ust. b RODO),
 • dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym (takich jak newsletter oraz oferta handlowa) jest uzasadniony interes administratora (art.6 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej – usługi kurierskie, pocztowe i systemy wspierające procesy marketingowe.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

4.     Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od wypełnienia formularza, a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.     Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek skarg oraz zgłoszeń związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych zawartych w pkt 5.1. należy wysłać wiadomość e-mail na adres rodo@depilconcept.pl lub list na adres ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i doręczania treści marketingowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 4. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.